Regler og krav

Som tatovør skal du følge en række regler og krav. Bl.a. må man ikke tatovører folk under 18 år. Man skal registrerer sin praksis hos sikkerhedsstyrrelser inden man tager imod den første kunde og man skal sikre en høj hygiejne i butikken. Du kan læse mere om det her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/695 

Nye regler for tatovører

Siden 1. juli 2018 har alle nye tatovører i Danmark skulle registreres hos sikkerhedsstyrelsen. Inden du som tatovør må tage imod den første kunde, skal din praksis godkende hos sikkerhedsstyrelsen. 

Tavshedspligt

Som kirurg har du tavshedspligt iht. patientsikkerhed. Dette er for at fremme patienters sikkerhed. Patienten har krav for fortrolighed fra kirurgens side. Du kan læse mere om det her: https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/patienters-retsstilling/tavshedspligt/ 

Rapporteringspligt

Som sundhedsperson har man pligt til at rapportere om specielle hændelser, som man får kendskab til ved behandling af en patient. Formålet med rapporteringen er at fremme patientsikkerheden. Det kan være en begivenhed, som sker under behandling af en klient, som kan forvolde skade på kirurg eller patient. Du kan læse mere om det her:

Journalføring

Som kirurg og autoriseret sundhedsperson, skal der føres journal på ens patienter. Dette er af hensyn til patientsikkerheden. Journalen som indeholder oplysninger om patienten, for at sikre en god og sikker patientbehandling. Man skal journalføre i forbindelse med eller snarest muligt efter behandling af klienten. Du kan læse mere her: https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/vejledning/journalfoering/ 

Plastikkirurg

Som plastikkirurg er man en autoriseret sundhedsperson. Derudover har man siden 2007 skulle være medlem af og registreret i Sundhedsstyrelsen som kosmetisk behandler. Ellers kan man ikke udøve plastikkirurgi. Du kan læse mere her: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/kosmetisk-kirurgi/behandling/kosmetisk-kirurgi/ 

Regler for god klinisk praksis

Bfm1992.dk eller også kaldet Brancheforeningen for fysiurgisk massage har nogle regler for god klinisk praksis. Det indebærer bl.a. at man som massør skal følge lovgivningen, altid oplyse klienten om behandlinger og de forventninger der er og der skal være nødvendig dokumentation for den behandling der er foretaget. Du kan læse mere her: https://bfm1992.dk/regler-for-god-klinisk-praksis/ 

DMT’s etiske retningslinjer

DMT eller Danske massører og terapeuter har opsat nogle retningslinjer for deres medlemmer. Bl.a. skal man udvise omhu og samvittighedsfuldhed i sit arbejde. Man skal løbende vedligeholde og opdatere sin faglige viden, så man er bedst muligt stillet overfor sine kunder. Du kan læse mere her: http://d-m-t.dk/files/pdf/pdf-filer/etiskeregler.pdf 

Massører

Massage kan udføres på mange forskellige måder. Man bruger forskellige teknikker for at give en smertelindrende eller afslappende effekt af kroppen. Massage løsner op for spændinger og såkaldt myoser. Massage kan også blot bruges om et pusterum i en stresset hverdag, da massage for kroppen til at slappe af efterfølgende. Du kan læse mere her:

Klager

Som klient kan man klage over en psykiater, hvis man ikke føler at behandlingen foretages under ordnede forhold. Man kan klage til Styrelsen for patientsikkerhed. En patientvejleder kan hjælpe med at lave klagen. Du kan læse mere her: https://www.borger.dk/sundhed-og-sygdom/Psykiske-problemer/Psykologer-og-psykiatere