Psykiatere

Som psykiater er du læge med videreuddannelse i psykiatri. Du kan derfor sideløbende med samtaler med klienter ordinere medicin. Det er en gratis behandling, men man skal henvises fra sin læge.

Uddannelse som psykoterapeut

Ønsker du at læse til psykiterapeut eller er du allerede uddannet, men ønsker at toppe din uddannelse med ny viden? Så er der flere forskellige steder du kan vælge at gøre dette. Uddannelser er ikke ens, men de tilbyder mange forskellige retninger inden for psykoterapien. Alle uddannelserne er godkendt af Dansk Psykoterapeutforening. Du kan læse

Selvstændig terapeut

Er du selvstændig terapeuet? Det er du ikke ene om. Mere end 8 ud af 10 medlemmer af Dansk psykoterapeutforening er selvstændige. Dansk psykoterapeutforening har listet en masse gode råd op omkring hvad du som selvstændig kan, skal og må gøre. Du kan læse om det her: https://psykoterapeutforeningen.dk/medlemskab/selvstaendig-psykoterapeut/

Journalføring

Som terapeut fører man i langt de fleste tilfælde journal over sine klienter og det forløb, som de går igennem hos dig. Den kan føres elektronisk eller på papir. Der stilles dog ingen krav om, at terapeuter skal udføre journalskrivning af sine klienter. Men som autoriseret sundhedsperson er man underlagt autorisationsloven og sundhedslovens krav om

Persondataloven

Når du fx. fører journal over dine klintsamtaler, så er du underlagt persondataloven. Den gælder både for private virksomheder, foreninger, organisationer og for alle offentlige myndigheder. Den er som hovedregel gældende for alt elektronisk behandling af personoplysninger og for oplysninger som er gemt i et register.  Den indeholder nogle generelle behandlingsregler, som du altid skal

Den nye persondataforordning

Som terapeut er du underlagt den nye persondataforordning. Denne blev vedtaget i 2016 som en fælles beslutning af alle EU-landene. Ansvaret for at overholde dette ligger hos den enkelte terapeut. Den nye dataforordning omfatter en lang række tiltag. Bl.a. strengere krav til behandling af personoplysninger, forbedrede rettigheder til den registrerede klient m.m. Det er vigtigt

Sundhedspersoner

Som psykolog er du en sundhedsperson, når du arbejder inden for sundhedsloven. Dette fremgår af sundhedsloven § 6. DP arbejder dog stadig på at sikre, at dette også er gældende i praksis. Du kan læse mere om det her:  https://www.dp.dk/radgivning/psykologen-loven/sundhedspersoner/ 

Myndigheder

Hvis myndigheder kontakter dig for at få oplysninger om en patient og deres behandlingsforløb, så kan du uden samtykke fra klienten videregive disse oplysninger. Det er din pligt som sundhedsperson af vurdere, hvorvidt myndighedernes kontrolopgave er berettiget til at du videregiver disse oplysninger om patienten. Du kan læse mere om det her: https://www.dp.dk/radgivning/psykologen-loven/myndigheder/ 

Konflikt

Hvis der opstår konflikter på dit arbejde eller hvis du bliver opsagt, så kan du få hjælp hos Dansk Psykologi Forening. Hvis du har en tillidsrepræsentant på dit arbejde, kan du også hente hjælp der. Du kan læse mere om det her: https://www.dp.dk/radgivning/opsigelse-konflikt-afsked/