Sådan laver du en brugerdefineret faktura

Her er en hjælpeartikel til, hvrordan du laver en brugerdefineret faktura. Her kan du bl.a. skrive navn og cvr nummer som vil fremgå af fakturaen og du kan skrive en tekst til kunden, fx. hvilke betalingsmuligheder denne har. Tryk på konto 2. Udfyld navn, adresse, CVR nummer. Dette vil fremgå af fakturaen. 3. Hvis du

Sådan fakturerer du en kunde

Denne hjælpeartikel guider dig igennem, hvordan du fakturerer en kunde/klient. Først opretter du en sag på klienten (se evt. hjælpeartiklen ‘’sådan opretter du en sag’’) Tryk derefter på den pågældende sag og derefter på ‘’fakturering og timeregistrering’’ 3. Tryk derefter på ‘’sagsmenu’’ og tilføj timeregistrering’’.  4. Register nu de timer som klienten skal betale for.

Sådan tilføjer du dine kunders/klienters e-mail ...

Når du skal sende af faktura afsted til en kunde, så er det vigtigt at du sikrer dig, at kundes/klientens mail står korrekt to steder. Her er en vejledning til dette. Klik på den pågældende sag. 2. Tryk på ‘’klienter’’ – her kan du se om mailen står korrekt, hvis ikke, så klik på tilføj.

Sådan bruger du Supbine

Supbine kan bruges til rigtig mange forskellige ting. Vi har nogle mere uddybende hjælpeartikler her på siden til, hvordan de forskellige funktioner virker. V har her lavet en overordnet hjælpeartikel til, hvad du kan med Supbine og hvordan. Forsiden af din profil på Supbine vil se ud ligesom på billedet. Her vil du, i takt

Sådan opretter du dig i Supbine

Det er heldigvis nemt og enkelt at oprette sig som bruger af Supbine. Men vi har alligevel udarbejdet en lille hjælpeartikel til, hvordan man gør. Der er 2 måder hvorpå du kan oprette dig som bruger af Supbine hvis du er en helt ny kunde. Den ene måde er af vælge ‘’prøv gratis’’ øverst i

Regler og krav

Som tatovør skal du følge en række regler og krav. Bl.a. må man ikke tatovører folk under 18 år. Man skal registrerer sin praksis hos sikkerhedsstyrrelser inden man tager imod den første kunde og man skal sikre en høj hygiejne i butikken. Du kan læse mere om det her: https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/695 

Nye regler for tatovører

Siden 1. juli 2018 har alle nye tatovører i Danmark skulle registreres hos sikkerhedsstyrelsen. Inden du som tatovør må tage imod den første kunde, skal din praksis godkende hos sikkerhedsstyrelsen. 

Tavshedspligt

Som kirurg har du tavshedspligt iht. patientsikkerhed. Dette er for at fremme patienters sikkerhed. Patienten har krav for fortrolighed fra kirurgens side. Du kan læse mere om det her: https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/patienters-retsstilling/tavshedspligt/ 

Rapporteringspligt

Som sundhedsperson har man pligt til at rapportere om specielle hændelser, som man får kendskab til ved behandling af en patient. Formålet med rapporteringen er at fremme patientsikkerheden. Det kan være en begivenhed, som sker under behandling af en klient, som kan forvolde skade på kirurg eller patient. Du kan læse mere om det her:

Journalføring

Som kirurg og autoriseret sundhedsperson, skal der føres journal på ens patienter. Dette er af hensyn til patientsikkerheden. Journalen som indeholder oplysninger om patienten, for at sikre en god og sikker patientbehandling. Man skal journalføre i forbindelse med eller snarest muligt efter behandling af klienten. Du kan læse mere her: https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/vejledning/journalfoering/