Tavshedspligt

Som kirurg har du tavshedspligt iht. patientsikkerhed. Dette er for at fremme patienters sikkerhed. Patienten har krav for fortrolighed fra kirurgens side. Du kan læse mere om det her: https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/patienters-retsstilling/tavshedspligt/ 

Rapporteringspligt

Som sundhedsperson har man pligt til at rapportere om specielle hændelser, som man får kendskab til ved behandling af en patient. Formålet med rapporteringen er at fremme patientsikkerheden. Det kan være en begivenhed, som sker under behandling af en klient, som kan forvolde skade på kirurg eller patient. Du kan læse mere om det her:

Journalføring

Som kirurg og autoriseret sundhedsperson, skal der føres journal på ens patienter. Dette er af hensyn til patientsikkerheden. Journalen som indeholder oplysninger om patienten, for at sikre en god og sikker patientbehandling. Man skal journalføre i forbindelse med eller snarest muligt efter behandling af klienten. Du kan læse mere her: https://stps.dk/da/ansvar-og-retningslinjer/vejledning/journalfoering/ 

Plastikkirurg

Som plastikkirurg er man en autoriseret sundhedsperson. Derudover har man siden 2007 skulle være medlem af og registreret i Sundhedsstyrelsen som kosmetisk behandler. Ellers kan man ikke udøve plastikkirurgi. Du kan læse mere her: https://www.sundhed.dk/borger/patienthaandbogen/kosmetisk-kirurgi/behandling/kosmetisk-kirurgi/