Ved at benytte dig af Supbine services og produkter accepterer du samtidig nedenstående forretningsbetingelser. Læs dem derfor grundigt.

Supbine / Acm Software ApS
Broloftet 11, 5th
8240 Risskov
E-mail: support@supbine.com
CVR-nr. 41014075

Almene bestemmelser

Ved bestilling af serviceydelser og anvendelse af software hos Supbine (herefter kaldet Leverandøren) accepterer køber (herefter kaldet Kunden) nærværende forretningsbetingelser. Accept sker ved tilmelding.

Leverandøren har ret til at ændre i forretningsbetingelserne. Sidst opdateret 01/01-2019. De gældende forretningsbetingelser accepteres af Kunden, før en aftale indgås mellem Leverandøren og Kunden. Herefter modtager Kunden de gældende forretningsbetingelser, hver gang Leverandøren sender faktura ud via e-mail. Det påhviler Kunden til enhver tid at holde sig ajour med de gældende forretningsbetingelser.

Accept af abonnementsbetingelser

Ved din tilmelding og indtastning af kortoplysinger, accepterer du at Leverandøren må trække det aftalte beløb periodevis i overensstemmelse med det valgte produkt. Når du køber abonnement på Leverandøren fornyer vi det automatisk indtil du skriftligt afmelder dig hos vores Hjælpecenter.

Ved anvendelse af Leverandørens software opnås alene en brugsret. Enhver bestilling af produkter og ydelser hos Leverandøren sker ved Kundens samtykke, udtrykt ved afkrydsning af forretningsbetingelser. Til et abonnement må der oprettes det antal brugere, som det enkelte abonnement foreskriver, men kun én juridisk enhed må anvende det. Såfremt du tilmelder dig automatisk betalingsservice, kan du ændre dine kortoplysninger, så de altid holdes opdateret.

Ophavsret

Alt materiale, der forefindes på Leverandørens webside og software, tilhører Leverandøren. Det gælder såvel designs, tekster, funktionalitet og helhedsindtryk. Såfremt du ønsker at citere eller på anden måde omtale Leverandøren, bedes du forudgående anmode Leverandøren om skriftlig tilladelse.

Leverandørens ydelse

Leverandøren har udviklet et bogførings- og journalføringsprogram til virksomheder, der er tilgængeligt online og som sikkert opbevarer data i henhold til gældende love og lovbekendtgørelser. Herudover har Leverandøren ingen forpligtelser over for Kunden.

Fuldmagt vedrørende betalingstjeneste

Leverandøren tilbyder Kundens kunder, at de kan betale Kundens fakturaer online, såfremt det har tilmeldt sig denne service og er blevet godkendt. Dvs. at Kundens kunder kan betale med fx Dankort via Leverandørens betalingsaftale. Leverandøren overfører indbetalingen til Kundens konto inden for 1-5 dage, når indbetalingen fra kunden er modtaget på Leverandørens konto. Da alle kunder kan benytte sig af denne service, giver Kunden hermed Leverandøren fuldmagt til at modtage betaling fra sine kunder jf. Loven om betalingstjenester § 4 stk. 2.

Identitet og betalingsansvar

Ved tilmelding hos Leverandøren tiltræder Kunden med korrekte oplysninger om identitet og validitet samt sikrer, at oplysninger om Kunden er sandfærdige. Der gives ved oprettelse automatisk tilladelse til at email og telefon nummer kan blive brugt af Supbines kundeservice, denne information vil aldrig blive brugt af tredjepart.. Ved benyttelse af Dankort-betaling mellem Kunden og dennes kunder indestår Kunden for – og er garant for – at kunden har den identitet, som dennes kunde angiver. Såfremt der er tale om en evt. “charge back” (dvs. en kunde, som har betalt med et kreditkort og efterfølgende afviser betalingen) fra Leverandørens tredjepart (Stripe), er Kunden ansvarlig for straks at betale det beløb, som tredjepart forlanger, uanset årsag. Kunden forsikrer, at dennes kunders identitet er korrekte og rigtige, samt at Kundens kunder ikke misbruger betalingskort. Såfremt at “fraud”/misbrug alligevel skulle ske, er det Kundens ansvar og pligt at tilbagebetale Leverandøren det beløb, som der er blevet gennemført, således at Leverandøren står uforandret.

Pris og betalingsbetingelser

Alle priserne er angivet i danske kroner og er ex. moms. Leverandøren forbeholder sig til enhver tid, retten til at justere prisen med to måneders varsel. Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører, at Leverandøren kan justere priserne, således at Leverandøren stilles uændret.

Ved årlig betaling, opnås en rabat. Vælges årsbetaling, kan pengene ikke refunderes ved en eventuel fortrydelse af købet.

Ønsker Kunden support, services eller andet programmel som ikke er dækket af Kundens nuværende købte produkt/service, er gebyren for dette 700,- pr. påbegyndt time. Denne gebyr skal betales senest 14 dage efter levering.

Dataindsamling

Leverandøren indsamler løbende oplysninger om brugsadfærd, når Kunden og andre brugere anvender Leverandørens webside eller software. Denne dataindsamling er anonym og anvendes med det formål at optimere services og indretning af softwaren.

Konkurrence og rettigheder

Ved registrering hos Leverandøren bekræfter du samtidig, at du ikke er i konkurrence med Leverandøren eller arbejder for virksomheder, der er i konkurrence med Leverandøren. I konkurrence med defineres ved, at du arbejder i eller er ejer af en virksomhed, som sælger lignende software. Alt software, design, arkitektur, tekst o.lign. er beskyttet af ophavsretten. Enhver overtrædelse heraf vil blive retsforfulgt, og krav om betaling vil finde sted. Leverandøren har rettigheder til softwaren. Leverandøren kan overdrage sine forpligtelser til tredjemand under samme forretningsbetingelser.

Misligholdelse

Al betaling fra Kunden til Leverandøren foregår som udgangspunkt ved automatisk forudbetaling, når Kunden registrerer sit betalingskort. Såfremt betaling ikke indgår til den fastsatte forfaldsdag, vil dette kunne medføre påløb af yderligere inddrivelsesomkostninger, herunder renter og rykkergebyrer, der belaster Kunden. Ved forsinket betaling påløber der morarenter fra forfaldsdagen med 2 % pr. påbegyndt måned samt et gebyr på 100 kr. pr. rykker. Inddrivelse vil kunne påbegyndes uden forudgående varsel. Såfremt sagen som et led i inddrivelsen overgives til advokat, vil advokaten eller Leverandøren kunne kræve yderligere inkassoomkostninger. Ved misligholdelse af Leverandørens forretningsbetingelser opsiges samarbejdet øjeblikkeligt. Leverandøren har ret til at lukke for Kundens adgang til software, såfremt betaling ikke sker rettidigt.

Ansvarsbegrænsning

Leverandøren tager forbehold for programmeringsfejl og servernedbrud. I tilfælde af opdatering af software eller udstyr har Leverandøren ret til at lukke for adgangen i en begrænset periode, som typisk vil ske, hvor færrest mulige Kunder vil blive påvirket af det. Adgangen til Leverandørens software udvikles løbende, og Leverandøren giver adgang til softwaren, som den forefindes og uden garanti. Leverandøren kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tab, der er sket i forbindelse med anvendelse af Leverandørens software.

Det er Kundens ansvar at sikre at brugen af Leverandørens software sker i overensstemmelse med gældende dansk lov.

Det er Kundens ansvar, at informere Leverandøren ved ændring af: adresse, telefonnummer, mailadresse, CVR nr. og andre personlige oplysninger, der måtte være tilknyttet kontoen og som har relevans for betaling med mere.

Tavshedspligt og sikkerhed

Al data, der indtastes i Leverandørens software, sker uden videre adgang for andre. Leverandøren behandler således al data med tavshedspligt. Alle sider kører på SSL-krypterede websider (https). Leverandøren har anlagt softwaren med høj sikkerhed og forsvarligt for at forebygge, at uvedkommende får adgang til disse data.

Supbine opbevarer og behandler alt data i henhold til alle danske og europæiske love og lovbekendtgørelser.

Opsigelse af abonnement og bindingsperiode

Du kan til enhver tid opsige dit løbende abonnement. I så fald vil der ikke blive hævet penge fra dit betalingskort før du opretter et nyt abonnement.

Fra den dag Kunden tilmelder sig Leverandørens abonnement, kan Kunden ubegrænset prøve softwaren i 7 dage. Fra det øjeblik hvor Kunden aktiverer sin prøveperiode, vil Kunden kunne bruge softwaren i 7 dage. Derefter koster brugen af softwaren penge. Ingen refundering eller fortrydelsesret.

Abonnement, som er indbetalt, refunderes ikke. Hvis en Kunde fx betaler 12 mdr. forud, kan dette beløb ikke refunderes. Der er ikke 14 dages fortrydelsesret eftersom Kunden har mulighed for at teste softwaren uforpligtende i 7 dage inden ibrugtagning. Abonnementet forlænges automatisk hver måned, medmindre Kunden opsiger aftalen skrifligt.

Opsigelse skal ske ved skriftlig eller telefonisk henvendelse til vores Hjælpecenter, som bliver bekræftet efterfølgende per mail. Efter opsigelse forpligter Leverandøren sig ikke yderligere overfor Kunden.

GDPR

Ved acceptering af disse betingelser accepteres også Supbine’s databehandleraftale.

Tvister

Tvister skal afgøres ved Leverandørens vedtægtsbestemte hjemting.